Sociálně terapeutický program

Sociálně terapeutický program spolku Zrnko naděje - akce vniřní pro členy a akce veřejné.

 

Celkový program je bohatý na různé dění a napomáhá nám všem

bez rozdílu na zdravotním stavu se začlenit do běžného života.

 

Celkový program je složen z různého dění a je rozdělen do samostatných rubrik

Články + fotoalba + videa + internetové odkazy

Klikni na podtržený řádek a rubrika se otevře v novém okně.

 

 

Okénko - program pro členy

Jak vznikl vnitřní týdenní program pro členy v bezbariérovém domě a na zahradě.

Doplňující informace, proč došlo k změně z týdenního programu na pravidelné čtvrtky.

 Pravidelné čtvrtky 1x setkání v týdnu + další akce viz. níže uvedené rubriky.

 

Finanční dary a věcné dary

Nákup věcí z finačního daru od sponzorů i věcné dary a jejich předání při různých akcích.

 

Oslavy

Maškarní bál * Narozeninovosvátkové oslavy. aj.

 

Naše výlety, hry a akce - 1x

Akce 1x nebo více.. „Naše město na vozíku“ * SEMILSKÝ PECEN v Jílovecké ulici

Léto 2010 * Pilníkářská dílna 2010 * Hurá prázdniny

UNIE PEČUJÍCÍCH - fotografická soutěž DOBRÉ SVĚTLO PEČUJÍCÍM - MY ŽIJEME!

Canisterapie * Besedy a video dokumenty * Televize ČT pořad Klíč,

Soutěž hlasovací "Co Nás Baví" , Pohádkový les

Hry - Ruské kuželky, Šipky, Šachy, Člověče nezlob se, Dáma * Atletické závody

Boccia * Naše výlety.. od roku 2008 a pak dál..

 

 

TRADIČNÍ AKCE

Čarodějnický slet * Dva dny se Zrnkem naděje (pochod a oslava) * Dušičky ZED PŘÁNÍ

 

Harrachov

Pořádáme ve spolupráci - sponzoři, patrneři, průvodci tras, dobrovolníci "Harrachov bez bariér"

 

Doktor Pacička

Zrnko naděje je partner. Spolupráce s autorem knížek a omalovánek.. obdarováváme děti.

 

ÚČASTNÍME SE

O akcích, kde se jen účastníme nebo i spolupracujeme..

S©HODY divadelní spolek, CZP LK + ARTEFAKTUM Tvoříme duší.. Semilské impulzy

Tulipan Pohybově taneční vystoupení pod vedením choreografa Národního divadla

TEREZA Den otevřených dveří, TEREZE je dvacet! ... přijela i zpěvačka Heidi Janků

KČT Semily Račí stezkou, Pohádkový les, Orelská jednota Semily Cherubínek aj.

Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených

Festival Patříme k sobě, Masopustní čaje, Beseda s Petrou Braunovou

Cervus Semilensis a přátelé MASOPUST, SEMILSKÝ CVRNK, Čtení z prvního máje

Semínko země mnoho akcí ve spolupráci nebo jen účast od 2008 a nadále pokračujeme

Festinal Jurt 1.ročník Zdravý život (2013), 2.ročník Život v zahradě (2014), 

3.ročník Voda je život (2015), 4.ročník O hlíně - o zemi - o nás (2016).

Férová snídaně 2011, 2012 ne, 2013, 2014, 2015, 2016.

 

 

********************************************************************************************

Sociálně terapeutický program zajišťuje prostor pro setkávání lidí s podobným osudem
se začleněním nás všech do běžného života. Celkový program je vytvořen pro projekt
RODINNÉ BYDLENÍ V KOMUNITĚ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A OPATROVNÍKY

 

Více rubriky Nabídka bydlení a Etapy průběhu

Kdo podpořil činnost spolku SPONZOŘI

Činnost podporuje sklářská dílna Glass Lucie - Lenka Vanclová

Informace o činnosti Infolisty Zrnka a Kamera na kolečkách

... dál MÉDIA a Výroční zprávy

********************************************************************************************