Ohlehčovací chvilka

"Odlehčovací chvilka – Sdílené starosti a radosti"

V roce 2009 vznikl týdenní Sociálně terapeutický program, který bude od roku 2018 doplněn o program "Odlehčovací chvilka - Sdílené starosti a radosti" se sousedskou výpomocí.
 
Umožníme tak pro některé neformální opatrovníky pracovní uplatnění na trhu práce a pro zdravotně postižené program zajistí volnočasové aktivity, sociální začlenění do komunity.

Po sdílení zkušeností od pečujících osob o zdravotně postižené v běžném životě, kteří žijí v izolovaném prostředí doma, vytváříme prostor pro komunitní práci této cílové skupiny. Vnímáme potřeby pečujících, které projednáváme na pracovních jednáních skupiny komunitního plánování regionu Semily.
V registrovaných sociálních službách schází nabídka odlehčovací služby, která by splňovala rodinnou formu dle představ opatrovníků, kteří potřebují na určitou dobu umístit svého svěřence se zdravotním postižením k pohlídání. Dle zjištění na základě debat s opatrovníky tato služba v regionu schází.

Projekt "Odlehčovací chvilka - Sdílené starosti a radosti" nabízí dle potřeb program se sousedskou – komunitní výpomocí pro zdravotně postižené a neformální opatrovníky, kde umožníme touto formou některým pečujícím se začlenit na trhu práce, sjednat si odbornou lékařskou pomoc nebo návštěvu na úřadu. O zdravotně postiženého bude postaráno v programu a opatrovník bude mít potřebný čas si vyřídit vše potřebné. Celoroční program v prostorech sídla spolku i program u partnerů.

Cílem je vytvářet důvěryhodný sociální prostor = společenství lidí s podobným osudem. Kde členové komunity jsou schopni efektivně spolupracovat v identifikaci problémů a potřeb komunity. Dosáhnout shody na cílech a prioritách. Dohodnout se na způsobu realizace společně stanovených cílů a efektivně spolupracují.
Tato část je důležitým krokem před realizací našeho dlouhodobého plánu k realizaci projektu Rodinné bydlení v komunitě pro zdravotně postižené a opatrovníky.
 
Zrnko naděje, z.s. svou činnost zaměřuje pro cílovou skupin ZTP/P, stupeň IV (úplná závislost), DMO kvadruparéza (ochrnutí všech čtyř končetin). Projekt však není pro cílovou skupinu s těžkým duševním a podobným onemocněním, kde jejich zdravotní stav vyžaduje odbornou péči v ústavním zařízení pro ně určené.
Celková činnost spolku od 2008 je sestavena z několika projektů a na realizaci spolupracuje tým členů spolku, pro skupinu lidí s podobným osudem ZTP/P, cílová skupina od 18 let a více. Projekt, ale umožňuje v případě zájmu a po domluvě i kombinaci ZT, ZTP, ZTP/P (i mladší 18 let) + opatrovníci a dobrovolníci.
 
K roku 2017 má spolek 11 členů a programu se účastní cca 50 rodinných příslušníků a přátel. Z toko 60 % osob se zdravotním postižením. Týdenní program dle aktuální nabídky, dál pravidelné čtvrtky pro členy a nové zájemce. Organizace pořádá různé akce sportovní, kulturní i společenské, kterých se kromě stálých členů účastní i desítky dalších osob se zdravotním postižením Sociálně terapeutický program Tradiční akce, Harrachov bez bariér, Účastníme se…
 
Spolek Zrnko naděje tento projekt realizuje jako vnitřní program určený pouze pro své členy. Zdůrazňujeme, že se nejedná o registrovanou službu, kterou může využívat veřejnost. I přesto, že se nejedná o registrovanou službu, ale spíše o společenství lidí s podobným osudem, kterým do života vstoupilo zdravotní postižení ať už osobně, v rodině či u přátel, je přínos, potřebnost, charakter a cíl organizace zjevný a podstatný.
 
 
Článek byl zveřejněn v Infolisty Zrnka 2017 / 4 / str.10